رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویب بخش مهمی از طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی

تصویب بخش مهمی از طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات: در بخشی از طرح موسوم به طرح صیانت (بر اساس نسخه ۹ بهمن به نام نظام تنظیمگری) که شامل اعضا و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات بوده و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده بود، توسط […]

تصویب بخش مهمی از طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی

محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات:
در بخشی از طرح موسوم به طرح صیانت (بر اساس نسخه ۹ بهمن به نام نظام تنظیمگری) که شامل اعضا و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات بوده و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده بود، توسط این شورا به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد.