رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


العربیه: آلبانی روابط خود را با ایران قطع کرد

العربیه: آلبانی روابط خود را با ایران قطع کرد شبکه سعودی العربیه مدعی شد که دولت آلبانی روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع و از دیپلمات‌های ایرانی خواسته این کشور را ترک کنند. بهانه آلبانی برای قطع روابط با ایران، حملات سایبری به این کشور خوانده شده که تیرانا مدعی شده از جانب ایران […]

العربیه: آلبانی روابط خود را با ایران قطع کرد

شبکه سعودی العربیه مدعی شد که دولت آلبانی روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع و از دیپلمات‌های ایرانی خواسته این کشور را ترک کنند.

بهانه آلبانی برای قطع روابط با ایران، حملات سایبری به این کشور خوانده شده که تیرانا مدعی شده از جانب ایران صورت گرفته است.