رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کمالوندی: برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران تاکنون بیشترین شفافیت را داشته است

کمالوندی: برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران تاکنون بیشترین شفافیت را داشته است سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران: برقراری مجدد نظام راستی آزمایی پیشین مستلزم عمل کردن طرف‌های برجامی به تعهدات خود است و تاکنون برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران بیشترین شفافیت را داشته است. مطالب گزارش فصلی اخیر مدیرکل آژانس تکرار موارد بی‌اساس قبلی با اهداف […]

کمالوندی: برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران تاکنون بیشترین شفافیت را داشته است

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران:
برقراری مجدد نظام راستی آزمایی پیشین مستلزم عمل کردن طرف‌های برجامی به تعهدات خود است و تاکنون برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران بیشترین شفافیت را داشته است.

مطالب گزارش فصلی اخیر مدیرکل آژانس تکرار موارد بی‌اساس قبلی با اهداف سیاسی بوده و هیچ نکته جدیدی جز بازی با عبارات برای اهداف خاص ندارد./ ایرنا