رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


داروهای تحت پوشش بیمه‌های درمانی افزایش یافت

داروهای تحت پوشش بیمه‌های درمانی افزایش یافت موسوی رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور: امروز در پوشش اقلام دارویی و درمانی گسترش خوبی ایجاد شده و حدود ۴۷قلم دارو در بخش بیمه‌های درمانی قرار گرفته است. در طرح «دارویار» نباید هیچ‌گونه پرداختی از جیب مردم افزایش یابد. برای اینکه تورمی در حوزه دارو به مردم تحمیل […]

داروهای تحت پوشش بیمه‌های درمانی افزایش یافت

موسوی رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور:

امروز در پوشش اقلام دارویی و درمانی گسترش خوبی ایجاد شده و حدود ۴۷قلم دارو در بخش بیمه‌های درمانی قرار گرفته است.

در طرح «دارویار» نباید هیچ‌گونه پرداختی از جیب مردم افزایش یابد.

برای اینکه تورمی در حوزه دارو به مردم تحمیل نشود یارانه ویژه دارو به سازمان‌های بیمه‌گر اختصاص یافته است./ باشگاه خبرنگاران