رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امام جمعه قم:رئیسی تذکر دهد که از ناهنجاری ورود زنان به ورزشگاه ها جلوگیری کنند؛ امر خدا مقدم بر نهادهای بین المللی است

امام جمعه قم:رئیسی تذکر دهد که از ناهنجاری ورود زنان به ورزشگاه ها جلوگیری کنند؛ امر خدا مقدم بر نهادهای بین المللی است سعیدی: باید از ورود تماشاگران که صحنه های ناهنجاری در ورزشگاه ها به وجود می آورند، جلوگیری شود انتظار مردم از رییس جمهور این است که به وزیر ورزش تذکر دهد که […]

امام جمعه قم:رئیسی تذکر دهد که از ناهنجاری ورود زنان به ورزشگاه ها جلوگیری کنند؛ امر خدا مقدم بر نهادهای بین المللی است

سعیدی:

باید از ورود تماشاگران که صحنه های ناهنجاری در ورزشگاه ها به وجود می آورند، جلوگیری شود

انتظار مردم از رییس جمهور این است که به وزیر ورزش تذکر دهد که از ناهنجاری ورود زنان به ورزشگاه ها جلوگیری کنند.

دولت برای جامعه تولید شادی حلال کند و این امر ضروری است و متدینین از این وضع گله دارند.

متدینین عبور از خط قرمز ها برایشان قابل تحمل نیست و نباید گذاشت که ناهنجاری های اخلاقی عده ای در ورزشگاه ها که به علت برنامه ریزی نادرست مدیران میانی است به نام دولت مردمی ثبت شود./مهر