رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بلینکن: پوتین می‌پندارد تحریم‌های روسیه با مرور زمان برداشته می‌شود

بلینکن: پوتین می‌پندارد تحریم‌های روسیه با مرور زمان برداشته می‌شود آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا مدعی شد: پوتین بر این باور است که تصمیم ما برای اعمال تحریم ها به مرور زمان از بین می رود؛ اما او در اشتباه است. پوتین گمان می کرد جنگ فرصتی برای نمایاندن توانایی نظامی اش است. ما از […]

بلینکن: پوتین می‌پندارد تحریم‌های روسیه با مرور زمان برداشته می‌شود

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا مدعی شد:
پوتین بر این باور است که تصمیم ما برای اعمال تحریم ها به مرور زمان از بین می رود؛ اما او در اشتباه است.

پوتین گمان می کرد جنگ فرصتی برای نمایاندن توانایی نظامی اش است.

ما از اروپایی ها دست نخواهیم کشید و با آنها برای کاهش تکیه به انرژی روسیه همکاری خواهیم داشت.