رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش ۳.۵ درصدی تردد در محورهای برون شهری

افزایش ۳.۵ درصدی تردد در محورهای برون شهری مرکز مدیریت راه‌های کشور: تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز گذشته، ۳.۵ درصد افزایش یافته است.

افزایش ۳.۵ درصدی تردد در محورهای برون شهری

مرکز مدیریت راه‌های کشور: تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز گذشته، ۳.۵ درصد افزایش یافته است.