رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وحیدی: کاهش سرعت اینترنت حاکی از ضعف عملکرد دولت است

وحیدی: کاهش سرعت اینترنت حاکی از ضعف عملکرد دولت است محمد وحیدی، نماینده بجنورد در مجلس کاهش سرعت اینترنت را حاکی از ضعف عملکرد دولت دانست و گفت: بارگذاری مجدد اطلاعات برخی از قوانین مثل قانون رتبه بندی حاکی از موازی کاری است که نشان می‌دهد موانعی همچون تعارض منافع و عدم شفافیت بر سر […]

وحیدی: کاهش سرعت اینترنت حاکی از ضعف عملکرد دولت است

محمد وحیدی، نماینده بجنورد در مجلس کاهش سرعت اینترنت را حاکی از ضعف عملکرد دولت دانست و گفت: بارگذاری مجدد اطلاعات برخی از قوانین مثل قانون رتبه بندی حاکی از موازی کاری است که نشان می‌دهد موانعی همچون تعارض منافع و عدم شفافیت بر سر راه دولت هوشمند است /ایسنا