رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک مقام کارگری: سبد معیشت به ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید

یک مقام کارگری: سبد معیشت به ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور: براساس آخرین محاسبات، سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است/ ایلنا

یک مقام کارگری: سبد معیشت به ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور: براساس آخرین محاسبات، سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است/ ایلنا