رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توصیه مدیرمسئول روزنامه اطلاعات: خیابان آغاز آشوب است و پایان گفت و گو/همگان گفت و گو را جدی بگیریم

توصیه مدیرمسئول روزنامه اطلاعات: خیابان آغاز آشوب است و پایان گفت و گو/همگان گفت و گو را جدی بگیریم جهان در آستانه جنگ و خطر آشوب است، جنگ روسیه و اوکراین، منازعات چین و تایوان، جنگ آذربایجان و ارمنستان، جنگ تاجیکستان و قرقیزستان، آشوب های داخلی عراق، افغانستان، لیبی و… و دشمنان ایران هم در […]

توصیه مدیرمسئول روزنامه اطلاعات: خیابان آغاز آشوب است و پایان گفت و گو/همگان گفت و گو را جدی بگیریم

جهان در آستانه جنگ و خطر آشوب است، جنگ روسیه و اوکراین، منازعات چین و تایوان، جنگ آذربایجان و ارمنستان، جنگ تاجیکستان و قرقیزستان، آشوب های داخلی عراق، افغانستان، لیبی و… و دشمنان ایران هم در کمین هستند. خیابان آغاز آشوب است و پایان گفتگو! همگان گفتگو را جدی تر بگیریم