رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سرورهای اینستاگرام در ایران از کار افتاده‌اند

سرورهای اینستاگرام در ایران از کار افتاده‌اند و به نظر می‌رسد اینستاگرام در ایران رسماً فیلتر شده است

سرورهای اینستاگرام در ایران از کار افتاده‌اند و به نظر می‌رسد اینستاگرام در ایران رسماً فیلتر شده است