رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اظهارنظر اولیه مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران

اظهارنظر اولیه مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران دکتر مهدی فروزش: مهسا امینی در سال ۱۳۸۶ در یکی از بیمارستان‌های تهران جراحی مغز داشته است. هیچگونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت و آثار کبودی در اطراف چشم ها و شکستگی در قاعده جمجمه مشاهده نشده است. در کالبد گشایی تنه و […]

اظهارنظر اولیه مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران

دکتر مهدی فروزش: مهسا امینی در سال ۱۳۸۶ در یکی از بیمارستان‌های تهران جراحی مغز داشته است.

هیچگونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت و آثار کبودی در اطراف چشم ها و شکستگی در قاعده جمجمه مشاهده نشده است.

در کالبد گشایی تنه و شکم نیز هیچ گونه آثاری از خونریزی، له شدگی و یا پاره شدگی در احشای داخلی بدن مشاهده نشده است.

آنچه نیازمند زمان است، تعیین علت فوت متوفی است که آن هم پس از مشخص شدن نتایج آزمایشات نمونه های برداشته شده و تجمیع آن با نتایج معاینه و کالبدگشایی پیکر و سوابق پزشکی به انجام خواهد رسید و در قالب گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی ارائه خواهد شد /تسنیم