رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نت‌بلاکز، موسسه ناظر بر اینترنت تایید کرد که اینترنت تلفن همراه در ایران قطع شده است

نت‌بلاکز، موسسه ناظر بر اینترنت تایید کرد که اینترنت تلفن همراه در ایران قطع شده است کاربران می‌گویند اینترنت خانگی نیز آنقدر کند شده که عملا به جز پیام نمی‌توان عکس و فیلم ارسال کرد و اتصال به فیلترشکن هم تقریبا غیرممکن شده است

نت‌بلاکز، موسسه ناظر بر اینترنت تایید کرد که اینترنت تلفن همراه در ایران قطع شده است

کاربران می‌گویند اینترنت خانگی نیز آنقدر کند شده که عملا به جز پیام نمی‌توان عکس و فیلم ارسال کرد و اتصال به فیلترشکن هم تقریبا غیرممکن شده است