رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اینترنت زاهدان قطع شد

اینترنت زاهدان قطع شد نت‌بلاکس گزارش داده است در پی ناآرامی‌های امروز در زاهدان، اینترنت این شهر قطع شده و دسترسی به سطح ۲۵ درصد رسیده است.

اینترنت زاهدان قطع شد

نت‌بلاکس گزارش داده است در پی ناآرامی‌های امروز در زاهدان، اینترنت این شهر قطع شده و دسترسی به سطح ۲۵ درصد رسیده است.