رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایجاد شبکه جا به جایی پول برای تجار ایرانی در عمان

ایجاد شبکه جا به جایی پول برای تجار ایرانی در عمان رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: هم اکنون در عمان شبکه جا به جایی پول برای شرکت‌ها و تجار ایرانی ایجاد شده و از طریق این شبکه پولی، به صادرکنندگان ایرانی در امارات درهم داده می‌شود

ایجاد شبکه جا به جایی پول برای تجار ایرانی در عمان

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: هم اکنون در عمان شبکه جا به جایی پول برای شرکت‌ها و تجار ایرانی ایجاد شده و از طریق این شبکه پولی، به صادرکنندگان ایرانی در امارات درهم داده می‌شود