رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نامه سرگشاده صادق زیباکلام به سخنگوی دولت

نامه سرگشاده صادق زیباکلام به سخنگوی دولت بعنوان یک حقوقدان و نه سخنگوی دولت: پاسخگوی اقدامات «لباس شخصی‌ها» کدام مرجع و نهاد می‌باشد؟

نامه سرگشاده صادق زیباکلام به سخنگوی دولت

بعنوان یک حقوقدان و نه سخنگوی دولت: پاسخگوی اقدامات «لباس شخصی‌ها» کدام مرجع و نهاد می‌باشد؟