رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بخش عظیمی از باقیمانده سازه متروپل آبادان فروریخت

بخش عظیمی از باقیمانده سازه متروپل آبادان فروریخت با فروریختن بخش‌های دیگری از سازه به جا مانده از برج متروپل آبادان، ماموران امدادی و خدمات رسانی در محل حاضر شدند. هنوز از تعداد مصدومان و جانباختگان احتمالی اطلاعی در دست نیست.

بخش عظیمی از باقیمانده سازه متروپل آبادان فروریخت

با فروریختن بخش‌های دیگری از سازه به جا مانده از برج متروپل آبادان، ماموران امدادی و خدمات رسانی در محل حاضر شدند.

هنوز از تعداد مصدومان و جانباختگان احتمالی اطلاعی در دست نیست.


جدیدترین خبرها