رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افت ۲۰ درصدی نسخه نویسی الکترونیک در یک ماه گذشته

افت ۲۰ درصدی نسخه نویسی الکترونیک در یک ماه گذشته معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت: در یک ماه اخیر به دلیل شرایط خاص کشور و مشکلات کندی اینترنت، افت حدود ۲۰ درصدی در تعداد نسخ الکترونیک به وجود آمده است اما خدمات ما همچنان به شکل توام کاغذی و الکترونیک، تداوم دارد.

افت ۲۰ درصدی نسخه نویسی الکترونیک در یک ماه گذشته

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت:

در یک ماه اخیر به دلیل شرایط خاص کشور و مشکلات کندی اینترنت، افت حدود ۲۰ درصدی در تعداد نسخ الکترونیک به وجود آمده است اما خدمات ما همچنان به شکل توام کاغذی و الکترونیک، تداوم دارد.