رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بمب‌گذاری در شیراز خنثی شد

بمب‌گذاری در شیراز خنثی شد اقدام به بمب‌گذاری در یکی از خیابان های شیراز خنثی شد. این بمب گذاری در خیابان معالی آباد شیراز انجام شده بود./مهر

بمب‌گذاری در شیراز خنثی شد

اقدام به بمب‌گذاری در یکی از خیابان های شیراز خنثی شد. این بمب گذاری در خیابان معالی آباد شیراز انجام شده بود./مهر