رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گروسی: ایرانیان موظف به ارائه توضیحات درباره برخی سایت‌های اعلام نشده هستند

گروسی: ایرانیان موظف به ارائه توضیحات درباره برخی سایت‌های اعلام نشده هستند مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: آن‌ها [ایرانیان] باید کارهایی که موظف‌ به انجام دادنش هستند را انجام بدهند. آن‌ها تعهداتی دارند. این لطف محسوب نمی‌شود و [این تحقیقات] از روی فشار انجام نمی‌گیرد. اگر چیزی در آنجا وجود دارد که نمی‌بایست در آنجا […]

گروسی: ایرانیان موظف به ارائه توضیحات درباره برخی سایت‌های اعلام نشده هستند

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:
آن‌ها [ایرانیان] باید کارهایی که موظف‌ به انجام دادنش هستند را انجام بدهند. آن‌ها تعهداتی دارند. این لطف محسوب نمی‌شود و [این تحقیقات] از روی فشار انجام نمی‌گیرد. اگر چیزی در آنجا وجود دارد که نمی‌بایست در آنجا باشد، باید درخصوص آن توضیحاتی ارائه دهند.

در بازه‌ای، برخی می‌گفتند که بنده مشکل اصلی برای برجام هستم. می‌توانید تصور کنید؟ /ایسنا