رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نامه کارمندان توییتر سندی بر مهندسی افکار در این شبکه اجتماعی

نامه کارمندان توییتر سندی بر مهندسی افکار در این شبکه اجتماعی کارمندان توییتر در واکنش به خبر اخراج ۷۵ درصد از آنها، نامه‌ای را منتشر کردند که در آن به دستکاری تایملاین این شبکه اجتماعی اشاره شده است. در بخشی از نامه آمده: «توییتر تأثیرات قابل توجهی بر جوامع مختلف در جهان دارد. پلتفرم ما […]

نامه کارمندان توییتر سندی بر مهندسی افکار در این شبکه اجتماعی

کارمندان توییتر در واکنش به خبر اخراج ۷۵ درصد از آنها، نامه‌ای را منتشر کردند که در آن به دستکاری تایملاین این شبکه اجتماعی اشاره شده است.

در بخشی از نامه آمده: «توییتر تأثیرات قابل توجهی بر جوامع مختلف در جهان دارد. پلتفرم ما به ارتقای روزنامه‌نگاری مستقل در اوکراین و ایران و همچنین قدرت بخشیدن به جنبش های اجتماعی در سراسر جهان کمک می‌کند. تهدید کارمندان توییتر تهدیدی برای آینده آن است.

این تهدیدها بر ما به عنوان کارمندان تأثیر می‌گذارد و نشان دهنده قطع ارتباط اساسی با واقعیت‌های عملیاتی توییتر است».