رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت‌نام نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ شروع شد

ثبت‌نام نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ شروع شد ثبت‌نام نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ از امروز آغاز شده و تا ۱۴ آبان ادامه دارد. زمان آزمون ۲۹ و ۳۰ دی ماه است. کنکور امسال دو مرحله‌ای است و ثبت‌نام نوبت دوم آن از ۱۵ تا ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ آغاز می‌شود.

ثبت‌نام نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ شروع شد

ثبت‌نام نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ از امروز آغاز شده و تا ۱۴ آبان ادامه دارد. زمان آزمون ۲۹ و ۳۰ دی ماه است.

کنکور امسال دو مرحله‌ای است و ثبت‌نام نوبت دوم آن از ۱۵ تا ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ آغاز می‌شود.