رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محمد معتمدی خواندن برای تیم ملی در جام جهانی را تکذیب کرد!

محمد معتمدی خواندن برای تیم ملی در جام جهانی را تکذیب کرد! محمد معتمدی: امروز در خبرها مطلع شدم که بنده به عنوان خواننده رسمی تیم ملی انتخاب شده‌ام.راستش از روزی که کشورم ناآرام شده، لبم به صحبت هم باز نمی‌شود چه رسد به آواز خواندن!

محمد معتمدی خواندن برای تیم ملی در جام جهانی را تکذیب کرد!

محمد معتمدی: امروز در خبرها مطلع شدم که بنده به عنوان خواننده رسمی تیم ملی انتخاب شده‌ام.راستش از روزی که کشورم ناآرام شده، لبم به صحبت هم باز نمی‌شود چه رسد به آواز خواندن!