رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استقبال یک جامعه شناس از سخنان امروز قالیباف: شنیدن اعتراض مردم و اصلاح نظام بر اساس آن، تنها راه پیش پای نظام است

استقبال یک جامعه شناس از سخنان امروز قالیباف: شنیدن اعتراض مردم و اصلاح نظام بر اساس آن، تنها راه پیش پای نظام است جوادی یگانه: ‏رئیس مجلس بلندپایه‌ترین مقامی است که «اعتراضات اصلاح‌خواهانه» را به رسمیت شناخته و در صحبت امروزش از لزوم «اصلاح در نظام حکمرانی» سخن گفته است. شنیدن اعتراض مردم و اصلاح […]

استقبال یک جامعه شناس از سخنان امروز قالیباف: شنیدن اعتراض مردم و اصلاح نظام بر اساس آن، تنها راه پیش پای نظام است

جوادی یگانه: ‏رئیس مجلس بلندپایه‌ترین مقامی است که «اعتراضات اصلاح‌خواهانه» را به رسمیت شناخته و در صحبت امروزش از لزوم «اصلاح در نظام حکمرانی» سخن گفته است. شنیدن اعتراض مردم و اصلاح نظام بر اساس آن، تنها راه پیش پای نظام است، پیش از آنکه دیر شود. البته شنوایی، پیش‌فرض ارائه هر راه حلی است.