رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لولا داسیلوا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل پیروز شد

لولا داسیلوا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل پیروز شد لولا داسیلوا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل در رقابت با ژائیر بولسونارو» پیروز شد. داسیلوا، نامزد چپ‌گرا، نزدیک به ۵۱ درصد و بولسونارو، نامزد راست افراطی، بیش از ۴۹ درصد را به دست آوردند بیشتر زنان، افراد بی بضاعت، مسیحیان کاتولیک و مردم شمال شرق برزیل […]

لولا داسیلوا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل پیروز شد

لولا داسیلوا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل در رقابت با ژائیر بولسونارو» پیروز شد.

داسیلوا، نامزد چپ‌گرا، نزدیک به ۵۱ درصد و بولسونارو، نامزد راست افراطی، بیش از ۴۹ درصد را به دست آوردند

بیشتر زنان، افراد بی بضاعت، مسیحیان کاتولیک و مردم شمال شرق برزیل که روستایی هستند، از هواداران داسیلوا به شمار می‌روند./ رصد


جدیدترین خبرها