رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش یک فعال سیاسی به توافق گازی لبنان با اسرائیل

واکنش یک فعال سیاسی به توافق گازی لبنان با اسرائیل محمد مهاجری: حزب⁩ الله با آن همه سابقه موفق در جنگ با ⁧ اسرائیل⁩، وقتی مصلحت اقتصادی مردم کشورش را درتوافق گازی دولت لبنان و اسرائیل دید، نه تنها مانع نشد که با آن همراهی کرد، حتی اگر معنایش به رسمیت شناختن تلویحی آن رژیم […]

واکنش یک فعال سیاسی به توافق گازی لبنان با اسرائیل

محمد مهاجری: حزب⁩ الله با آن همه سابقه موفق در جنگ با ⁧ اسرائیل⁩، وقتی مصلحت اقتصادی مردم کشورش را درتوافق گازی دولت لبنان و اسرائیل دید، نه تنها مانع نشد که با آن همراهی کرد، حتی اگر معنایش به رسمیت شناختن تلویحی آن رژیم باشد

‏و ما در ⁧برجام⁩ هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم!