رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رییس سازمان حفاظت از محیط زیست: یوز ایرانی باید جنگنده شود/ در آینده در منطقه توران رها می‌شود

رییس سازمان حفاظت از محیط زیست: یوز ایرانی باید جنگنده شود/ در آینده در منطقه توران رها می‌شود سلاجقه: وضعیت یوز ایرانی خوشبختانه مناسبی است‌. این یوز باید جنگنده شود که امیدواریم یک روز در منطقه توران رهایش کنیم، چون این یوز دست‌پروده انسان است و باید بیاید و در شرایط طبیعی قرار گیرد و […]

رییس سازمان حفاظت از محیط زیست: یوز ایرانی باید جنگنده شود/ در آینده در منطقه توران رها می‌شود

سلاجقه:
وضعیت یوز ایرانی خوشبختانه مناسبی است‌.

این یوز باید جنگنده شود که امیدواریم یک روز در منطقه توران رهایش کنیم، چون این یوز دست‌پروده انسان است و باید بیاید و در شرایط طبیعی قرار گیرد و به خوی درندگی برسد.

در مورد تک‌ درنایی که از سیبری آمده است با کشورهایی که جفت آن را داشته باشند، رایزنی می‌کنیم تا آن را تامین کنیم.