رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخالفت دولت با بخش‌هایی از لایحه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

مخالفت دولت با بخش‌هایی از لایحه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان رئیس سازمان برنامه و بودجه: دولت مخالف بخش‌هایی از لایحه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است. در مجلس در مواردی هزینه‌ها را افزایش و در مواردی هزینه را کاهش دادند. بخش‌هایی در صحن اضافه شد که مورد مخالفت ما و کمیسیون (برنامه و بودجه) […]

مخالفت دولت با بخش‌هایی از لایحه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

دولت مخالف بخش‌هایی از لایحه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است.

در مجلس در مواردی هزینه‌ها را افزایش و در مواردی هزینه را کاهش دادند.

بخش‌هایی در صحن اضافه شد که مورد مخالفت ما و کمیسیون (برنامه و بودجه) بود و درخواست دولت این بود که حذف شود، زیرا مازاد بودجه‌ای بود که مورد موافقت دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود.

امیدوارم شورای نگهبان به این مواردی که در صحن به لایحه افزوده شد، رسیدگی کند.


جدیدترین خبرها