رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فروش مسکن متری به بورس کالا می‌آید

فروش مسکن متری به بورس کالا می‌آید رئیس سازمان نوسازی شهر تهران: قرار است مسکن را در بورس کالا عرضه کنیم. این اقدام در جهت جذب سرمایه‌های خرد است که بتوانیم سرمایه‌ها را به سمت مسکن بیاوریم.

فروش مسکن متری به بورس کالا می‌آید

رئیس سازمان نوسازی شهر تهران:

قرار است مسکن را در بورس کالا عرضه کنیم. این اقدام در جهت جذب سرمایه‌های خرد است که بتوانیم سرمایه‌ها را به سمت مسکن بیاوریم.