رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«کدخدایی» مشاور وزیر خارجه شد

«کدخدایی» مشاور وزیر خارجه شد وزیر امور خارجه طی حکمی «عباسعلی کدخدایی» را به سمت مشاور وزیر و رئیس کمیته ویژه پیگیری حقوقی و بین المللی پرونده ترور و شهادت سردار سلیمانی منصوب کرد.

«کدخدایی» مشاور وزیر خارجه شد

وزیر امور خارجه طی حکمی «عباسعلی کدخدایی» را به سمت مشاور وزیر و رئیس کمیته ویژه پیگیری حقوقی و بین المللی پرونده ترور و شهادت سردار سلیمانی منصوب کرد.


جدیدترین خبرها