رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور بیانیه توسط وزارت امور خارجه درباره نشست غیررسمی شورای امنیت علیه ایران

صدور بیانیه توسط وزارت امور خارجه درباره نشست غیررسمی شورای امنیت علیه ایران در بخشی از بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: جمهوری اسلامی ایران برگزاری نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را با ادعای بررسی حوادث اخیر در ایران، که به درخواست آمریکا و آلبانی به عنوان اعضای شورای مزبور، روز چهارشنبه ۱۱ […]

صدور بیانیه توسط وزارت امور خارجه درباره نشست غیررسمی شورای امنیت علیه ایران

در بخشی از بیانیه وزارت امور خارجه آمده است:

جمهوری اسلامی ایران برگزاری نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را با ادعای بررسی حوادث اخیر در ایران، که به درخواست آمریکا و آلبانی به عنوان اعضای شورای مزبور، روز چهارشنبه ۱۱ آبان ماه در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد، مصداق بارزی از سوء استفاده دولت آمریکا از سازوکارهای بین المللی برای اغراض غیرقانونی و مداخله جویانه خود در امور داخلی کشورهای مستقل می داند.