رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برنج خارجی ارزان می شود

برنج خارجی ارزان می شود عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان برنج: با توجه به فصل برداشت برنج خارجی پیش‌بینی می شود که از یک ماه آینده قیمت این محصول تا ۱۰ درصد کاهش داشته باشد. ورود برنج هندی جدید تا یک ماه آینده به کشور، اثر خود را بر بازار خواهد گذاشت. امسال بدلیل شرایط […]

برنج خارجی ارزان می شود

عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان برنج:
با توجه به فصل برداشت برنج خارجی پیش‌بینی می شود که از یک ماه آینده قیمت این محصول تا ۱۰ درصد کاهش داشته باشد.

ورود برنج هندی جدید تا یک ماه آینده به کشور، اثر خود را بر بازار خواهد گذاشت.

امسال بدلیل شرایط مناسب آب و هوایی ۲ میلیون و ۱۰۰ تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج در داخل تولید شده است و مابقی نیاز باید از طریق واردات تامین شود.