رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توییت استاندار قزوین خطاب به بایدن

توییت استاندار قزوین خطاب به بایدن: مردم ما طعم آزادسازی‌های شما را چشیده‌اند

توییت استاندار قزوین خطاب به بایدن:
مردم ما طعم آزادسازی‌های شما را چشیده‌اند