رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست جدید کیهان: به پلیس و بسیج اجازه برخورد پشیمان کننده با آشوبگران داده شود

درخواست جدید کیهان: به پلیس و بسیج اجازه برخورد پشیمان کننده با آشوبگران داده شود کیهان در سرمقاله خود نوشت: نگاهی به برخی از رویدادهای این روزها و برخوردهای وحشیانه داعشی‌های داخلی با مردم مظلوم کوچه و بازار و حتی با پلیس، قلب هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد و از آن دردآورتر مماشات […]

درخواست جدید کیهان: به پلیس و بسیج اجازه برخورد پشیمان کننده با آشوبگران داده شود

کیهان در سرمقاله خود نوشت:
نگاهی به برخی از رویدادهای این روزها و برخوردهای وحشیانه داعشی‌های داخلی با مردم مظلوم کوچه و بازار و حتی با پلیس، قلب هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد و از آن دردآورتر مماشات غیر قابل توجیه نیروهای نظامی و انتظامی در مقابل این وحشیگری‌هاست

نیروی انتظامی و بسیج بارها نشان داده‌اند که مرد میدان‌های سخت و پایان‌بخش روزهای بد حادثه هستند و پرسش این است که چرا به آنها اجازه برخورد پشیمان‌کننده با آشوبگران و متجاوزان به جان و مال و ناموس مردم داده نمی‌شود؟!/شرق