رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سید حسن خمینی: به حرف مردم گوش کنیم/ راهی غیر از حرکت دموکراتیک نداریم

سید حسن خمینی: به حرف مردم گوش کنیم/ راهی غیر از حرکت دموکراتیک نداریم «گفت‌و‌گو» در انتخابات سالم تجلی می یابد/ خشونت پایان گفت‌وگوست؛ دشنام و ستیزه جویی راه هر گونه گفت‌و‌گو را می‌بندد الگو‌های جوانان تغییر کرده‌اند/ هر خونی ریخته شود متعلق به این ملت است سیدحسن خمینی در دیدار با اعضای تحریریه پایگاه […]

سید حسن خمینی: به حرف مردم گوش کنیم/ راهی غیر از حرکت دموکراتیک نداریم

«گفت‌و‌گو» در انتخابات سالم تجلی می یابد/ خشونت پایان گفت‌وگوست؛ دشنام و ستیزه جویی راه هر گونه گفت‌و‌گو را می‌بندد

الگو‌های جوانان تغییر کرده‌اند/ هر خونی ریخته شود متعلق به این ملت است

سیدحسن خمینی در دیدار با اعضای تحریریه پایگاه خبری بیان فردا:
آیا راه دیگری دموکراسی وجود دارد؟ من نمی‌شناسم. به نظر من، عقلانی‌ترین روش اداره کشور، «دموکراسی اکثریت محور» است که از صندوق‌های رأی درمی‌آید.

اگر کسانی هستند که نمی‌گذارند بخشی از جامعه وارد این رقابت سادۀ سالم در انتخابات بشوند، کارشان به دور از عقلانیت است و روش دیگری را جایگزین دموکراسی و حاکمیت اکثریت مردم کرده اند.

با فرصت ندادن به بخش هایی از جامعه در انتخابات ها، حذف شدگان نمی توانند خرد خودشان را در جامعه نشان دهند و جامعه از آن محروم می شود./ جماران