رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بورل: اوضاع درباره برجام به درستی پیش نمی‌رود

بورل: اوضاع درباره برجام به درستی پیش نمی‌رود مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن تاکید بر مواضع مداخله‌جویانه و ضد ایرانی اخیر بروکسل، در خصوص مذاکرات رفع تحریم‌ها مدعی شد اوضاع درباره برجام به درستی پیش نمی‌رود.

بورل: اوضاع درباره برجام به درستی پیش نمی‌رود

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن تاکید بر مواضع مداخله‌جویانه و ضد ایرانی اخیر بروکسل، در خصوص مذاکرات رفع تحریم‌ها مدعی شد اوضاع درباره برجام به درستی پیش نمی‌رود.


جدیدترین خبرها