رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسکو: آماده میانجی‌گری میان ایران و عربستان هستیم

مسکو: آماده میانجی‌گری میان ایران و عربستان هستیم معاون وزیر امور خارجه روسیه مطرح کرد که مسکو در صورت نیاز تهران و ریاض، آماده میانجی‌گری برای کاهش تنش‌هاست.

مسکو: آماده میانجی‌گری میان ایران و عربستان هستیم

معاون وزیر امور خارجه روسیه مطرح کرد که مسکو در صورت نیاز تهران و ریاض، آماده میانجی‌گری برای کاهش تنش‌هاست.