رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی قوه قضاییه: پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی در شرف تصمیم نهایی است

سخنگوی قوه قضاییه: پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی در شرف تصمیم نهایی است ستایشی: دو خبرنگار شرق و هم میهن (نیلوفر حامدی و الهه محمدی) به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت شدند و با صدور قرار بازداشت موقت در زندان هستند. […]

سخنگوی قوه قضاییه: پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی در شرف تصمیم نهایی است

ستایشی:

دو خبرنگار شرق و هم میهن (نیلوفر حامدی و الهه محمدی) به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت شدند و با صدور قرار بازداشت موقت در زندان هستند.

پرونده در شرف تصمیم نهایی است. در این فاصله در جمع‌بندی اگر عناوین اتهامی دیگری مطرح شود مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر ثابت شود اقدامات مجرمانه‌ای انجام دادند قطعا رسیدگی خواهد شد.