رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار پایان رهاشدگی فضای مجازی و آغاز ارائه اینترنت طبقاتی شد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار پایان رهاشدگی فضای مجازی و آغاز ارائه اینترنت طبقاتی شد عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اعتقاد دارد در دنیا براساس سن و شغل افراد، سطح دسترسی به فضای مجازی تعیین می‌شود، اما در ایران این فضا رها شده است. این روزها با توجه به شرایط اینترنت، بحث اینترنت طبقاتی […]

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار پایان رهاشدگی فضای مجازی و آغاز ارائه اینترنت طبقاتی شد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اعتقاد دارد در دنیا براساس سن و شغل افراد، سطح دسترسی به فضای مجازی تعیین می‌شود، اما در ایران این فضا رها شده است.

این روزها با توجه به شرایط اینترنت، بحث اینترنت طبقاتی بار دیگر به شکل پر رنگ‌تری در مرکز توجه‌ها قرار گرفته است. «مهدی سعادتی» عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این رابطه گفته است: «رهاشدگی فضای مجازی در هیچ کشوری وجود ندارد، بلکه در بسیاری از کشور‌ها حتی سنین استفاده از فضای مجازی نیز برای افراد تعریف شده است. به طور مثال، سطح دسترسی نوجوانان، جوانان و اساتید با یکدیگر تفاوت دارد.»

به عقیده او خطرات رهاشدگی فضای مجازی بارها اعلام و اما نادیده گرفته شده و حالا مجلس این کوتاهی را دیده و وارد موضوع شده است.