رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روسیه ۲۰۰ آمریکایی را تحریم کرد

روسیه ۲۰۰ آمریکایی را تحریم کرد وزارت امورخارجه روسیه جمعه شب اعلام کرد که مسکو ورود ۲۰۰ شخصیت آمریکایی به خاکش را ممنوع کرده است.

روسیه ۲۰۰ آمریکایی را تحریم کرد

وزارت امورخارجه روسیه جمعه شب اعلام کرد که مسکو ورود ۲۰۰ شخصیت آمریکایی به خاکش را ممنوع کرده است.