رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«چک الکترونیک» رونمایی شد

«چک الکترونیک» رونمایی شد بانک مرکزی در مراسمی با حضور رئیس کل این بانک و وزرای اقتصاد و صمت از خدمت نوین «چک الکترونیک» رونمایی کرد.

«چک الکترونیک» رونمایی شد

بانک مرکزی در مراسمی با حضور رئیس کل این بانک و وزرای اقتصاد و صمت از خدمت نوین «چک الکترونیک» رونمایی کرد.