رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عرضه تیک آبی پولی توییتر متوقف شد

عرضه تیک آبی پولی توییتر متوقف شد توییتر عرضه گزینه تیک آبی احراز هویت سرویس اشتراکی توییتر بلو را در پی رشد قارچ گونه حساب‌های جعلی، متوقف کرد.

عرضه تیک آبی پولی توییتر متوقف شد

توییتر عرضه گزینه تیک آبی احراز هویت سرویس اشتراکی توییتر بلو را در پی رشد قارچ گونه حساب‌های جعلی، متوقف کرد.