رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عموزاد و قاسمپور در جایگاه نخست برترین آزادکاران جهان/ یزدانی در رده چهارم

عموزاد و قاسمپور در جایگاه نخست برترین آزادکاران جهان/ یزدانی در رده چهارم اتحادیه جهانی کشتی رنکینگ برترین آزادکاران جهان در سال ۲۰۲۲ را اعلام کرد که از میان کشتی گیران ایران، رحمان عموزاد و کامران قاسمپور به ترتیب در رده نخست اوزان ۶۵ و ۹۲ کیلوگرم جای گرفتند. محمد نخودی در رده سوم وزن […]

عموزاد و قاسمپور در جایگاه نخست برترین آزادکاران جهان/ یزدانی در رده چهارم

اتحادیه جهانی کشتی رنکینگ برترین آزادکاران جهان در سال ۲۰۲۲ را اعلام کرد که از میان کشتی گیران ایران، رحمان عموزاد و کامران قاسمپور به ترتیب در رده نخست اوزان ۶۵ و ۹۲ کیلوگرم جای گرفتند.

محمد نخودی در رده سوم وزن ۷۹ کیلوگرم قرار گرفت و یونس امامی، حسن یزدانی و امیرحسین زارع نیز در رده چهارم اوزان ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم قرار گرفتند.