رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نادری، نماینده تهران: مجلس پیگیر برداشتن فیلترینگ است

نادری، نماینده تهران: مجلس پیگیر برداشتن فیلترینگ است احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس درخصوص فیلترینگ فضای مجازی، گفت: ما در مجلس پیگیر هستیم که فیلترینگ برداشته شود. قالیباف به نمایندگی از مجلس پیگیر رفع فیلتر اینستاگرام و واتساپ است و بحث‌های جدی مطرح شده که باید فیلترینگ برداشته شود.

نادری، نماینده تهران: مجلس پیگیر برداشتن فیلترینگ است

احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس درخصوص فیلترینگ فضای مجازی، گفت:
ما در مجلس پیگیر هستیم که فیلترینگ برداشته شود.

قالیباف به نمایندگی از مجلس پیگیر رفع فیلتر اینستاگرام و واتساپ است و بحث‌های جدی مطرح شده که باید فیلترینگ برداشته شود.