رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فیلترینگ و قطعی اینترنت فروش شرکت‌ها را ۵۰ درصد کاهش داد

فیلترینگ و قطعی اینترنت فروش شرکت‌ها را ۵۰ درصد کاهش داد علیرضا کشاورز جمشیدیان، دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در یادداشتی اعلام کرد که ۴۸ درصد شرکت‌ها در پی اختلال، فیلترینگ و قطع اینترنت ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند.

فیلترینگ و قطعی اینترنت فروش شرکت‌ها را ۵۰ درصد کاهش داد

علیرضا کشاورز جمشیدیان، دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در یادداشتی اعلام کرد که ۴۸ درصد شرکت‌ها در پی اختلال، فیلترینگ و قطع اینترنت ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند.