رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جلالی: در نامه ما به قوه قضاییه، درخواست شده کسانی که در اتفاقات اخیر قتل نفس انجام داده اند، قصاص شوند

جلالی: در نامه ما به قوه قضاییه، درخواست شده کسانی که در اتفاقات اخیر قتل نفس انجام داده اند، قصاص شوند جلالی نماینده مجلس درباره نامه نمایندگان مجلس به قوه قضائیه گفت: بنده یک نامه‌ای را امضا کردم اما شنیدم نامه دومی نوشته و امضا شده است و آن نامه‌ای که مطرح شده به امضای […]

جلالی: در نامه ما به قوه قضاییه، درخواست شده کسانی که در اتفاقات اخیر قتل نفس انجام داده اند، قصاص شوند

جلالی نماینده مجلس درباره نامه نمایندگان مجلس به قوه قضائیه گفت:
بنده یک نامه‌ای را امضا کردم اما شنیدم نامه دومی نوشته و امضا شده است و آن نامه‌ای که مطرح شده به امضای نمایندگان و غیرنمایندگان رسیده و بیرون از مجلس منتشر شده جعلی است.

نمایندگان نامه‌ای را با مضمون اینکه از قوه قضائیه درخواست کرده‌ایم با کسانی که در اتفاقات اخیر قتل نفس انجام داده‌ و مدافعین امنیت را به شهادت رساندند، براساس قوانین اسلام با آنها برخورد و قصاص شوند؛ امضا کرده‌ و نامه‌ دیگری را امضا نکرده‌ایم./ایسنا


جدیدترین خبرها