رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توضیح دبیر درباره خوشحالی نکردن کشتی‌گیران روی سکو: به دلیل باخت انفرادی شادی نکردند

توضیح دبیر درباره خوشحالی نکردن کشتی‌گیران روی سکو: به دلیل باخت انفرادی شادی نکردند رئیس فدراسیون کشتی: گفتند کشتی‌گیران روی سکو خوشحالی نکردند. اصلا برای کشتی‌گیر زشت است وقتی دوم می‌شود، بخندد. طرف در فینال باخته چطور می‌تواند بخندد؟ ۵ نفر از بچه‌های ما در فینال باختند. وقتی بخندند، می‌گویند چقدر بی‌غیرت بود. حالا چیزی […]

توضیح دبیر درباره خوشحالی نکردن کشتی‌گیران روی سکو: به دلیل باخت انفرادی شادی نکردند

رئیس فدراسیون کشتی:
گفتند کشتی‌گیران روی سکو خوشحالی نکردند. اصلا برای کشتی‌گیر زشت است وقتی دوم می‌شود، بخندد.

طرف در فینال باخته چطور می‌تواند بخندد؟ ۵ نفر از بچه‌های ما در فینال باختند.

وقتی بخندند، می‌گویند چقدر بی‌غیرت بود. حالا چیزی گیر نمی‌آورند و این چیزها را بهانه می‌کنند./ ایسنا