رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادعای جمهوری آذربایجان: ۵ نفر به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شدند

ادعای جمهوری آذربایجان: ۵ نفر به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شدند جمهوری آذربایجان روز دوشنبه ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان) اعلام کرد که پنج شهروند خود را به اتهام جاسوسی برای ایران در بحبوحه تشدید تنش‌ها بین این کشور و تهران بازداشت کرده است./عصر ایران

ادعای جمهوری آذربایجان: ۵ نفر به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شدند

جمهوری آذربایجان روز دوشنبه ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان) اعلام کرد که پنج شهروند خود را به اتهام جاسوسی برای ایران در بحبوحه تشدید تنش‌ها بین این کشور و تهران بازداشت کرده است./عصر ایران


جدیدترین خبرها