رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روسیه ۱۰۰ نهاد و مقام کانادایی را تحریم کرد

روسیه ۱۰۰ نهاد و مقام کانادایی را تحریم کرد وزارت خارجه روسیه خبر داد که ۱۰۰ نهاد و مقام کانادایی در لیست تحریم‌های کانادا قرار گرفتند. لیست تحریم‌ها شامل شرکت‌های تجاری، رسانه و شخصیت‌های سیاسی می‌شود. «جیم کری» از بازیگران کانادایی نیز در این لیست مشاهده می‌شود.

روسیه ۱۰۰ نهاد و مقام کانادایی را تحریم کرد

وزارت خارجه روسیه خبر داد که ۱۰۰ نهاد و مقام کانادایی در لیست تحریم‌های کانادا قرار گرفتند.

لیست تحریم‌ها شامل شرکت‌های تجاری، رسانه و شخصیت‌های سیاسی می‌شود.

«جیم کری» از بازیگران کانادایی نیز در این لیست مشاهده می‌شود.