رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک ایرانی دبیر کمیسیون بانوان فدراسیون جهانی شطرنج شد

یک ایرانی دبیر کمیسیون بانوان فدراسیون جهانی شطرنج شد فدراسیون جهانی شطرنج پس از نزدیک به ۳ ماه از برگزاری انتخابات رئیس فدراسیون جهانی شطرنج لیست اعضای کمیسیون‌های این فدراسیون را اعلام کرد.کرسی‌های کسب شده توسط ایرانیان در فدراسیون جهانی شطرنج به شرح زیر اعلام گردید: شادی پریدر دبیر کمیسیون زنان مهرداد پهلوانزاده عضو ارشد […]

یک ایرانی دبیر کمیسیون بانوان فدراسیون جهانی شطرنج شد

فدراسیون جهانی شطرنج پس از نزدیک به ۳ ماه از برگزاری انتخابات رئیس فدراسیون جهانی شطرنج لیست اعضای کمیسیون‌های این فدراسیون را اعلام کرد.کرسی‌های کسب شده توسط ایرانیان در فدراسیون جهانی شطرنج به شرح زیر اعلام گردید:

شادی پریدر دبیر کمیسیون زنان مهرداد پهلوانزاده عضو ارشد کمیسیون فنی عرفان هاشمی عضو کمیسیون داوران خاطره عزیزی و مجتبی دانشفر عضو کمیسیون اجتماعی